Content met AOV hoe wordt uw ao beoordeeld? .

hoe wordt uw ao beoordeeld?

Hoe wordt uw arbeidsongeschiktheid beoordeeld?

Bent u verzekerd volgens de polisvoorwaarden? Vervolgens bepaalt de verzekeraar voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Daar is informatie over uw gezondheid benodigd, onder meer de behandelingen die u krijgt en het werk dat u doet. Daarnaast zijn er ook financiële gegevens benodigd. Een onafhankelijke medisch adviseur beoordeelt deze informatie. De arbeidsdeskundige van de verzekeraar kijkt samen met u of weer kunt werken. Wij stellen dan het arbeidsongeschiktheidspercentage en de hoogte van de uitkering vast.

Hoe hoog is de uitkering? Hoeveel uitkering u krijgt, hangt af van een aantal zaken:

Hoe arbeidsongeschikt u bent. Dat is altijd een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de uitkering.

Het inkomen dat u verzekert. U mag maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.

Welke verzekering heeft u gekozen. Voor de absoluut AOV maakt het voor de uitkering niet uit hoeveel u nog met uw werk verdient. De verzekeraar kijkt dan alleen naar het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij de andere verzekeringen zal de verzekeraar ook willen weten wat u nog met uw werk verdient. U krijgt dan alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.